اعضای شورای عالی مركز طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و اندیشكده های مرتبط با آن صبح امروز (دوشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار كردند.
در این دیدار كه جمعی از اندیشمندان، نخبگان و اساتید رشته های مختلف از دانشگاه و حوزه حضور داشتند، درخصوص مباحث علمی و تئوریك انجام گرفته برای طراحی مبانی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بحث و تبادل نظر شد.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را كاری بسیار بزرگ، فاخر، بلندمدت و عمیق خواندند و تأكید كردند: لازمه تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان سازی آن در جامعه است.
حضرت آیت‌الله خامنه ای افزودند: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یك تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه ها بر مبنای تفكر و اندیشه اسلام است، بنابراین افق كار باید بلندمدت و همراه با افزایش عمق، دیده شود.
ایشان با اشاره به تحت تأثیر بودن دنیای امروز از الگوی تمدن و پیشرفت غرب و تسلط تمدن غربی بر همه عرصه های زندگی، خاطرنشان كردند: در چنین شرایطی طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزه بسیار قوی است.
رهبر انقلاب اسلامی فكر و اندیشه را روح اصلی این حركت دانستند و با اشاره به قابل اصلاح بودن هرگونه نقص یا اشكال احتمالی در این فرآیند بلندمدت، افزودند: در این حركت باید ضمن پرهیز از هرگونه شتاب زدگی، از تجربه های جدید و استعدادهای جوان نیز استفاده شود تا موتور حركت، هیچگاه خاموش نشود.
حضرت آیت‌الله خامنه ای با اشاره به حضور دانشمندان جوان و پرانگیزه و با نشاط كشور در مراكز علمی پیشرفته همچون فناوریهای نانو و هسته ای و همچنین مراكز صنایع دفاعی، تأكید كردند: باید به جوانها اعتماد كرد زیرا جوان و انگیزه و نشاط او تمام نشدنی است.
رهبر انقلاب، مبانی اسلامی را اساس كار در طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دانستند و خاطرنشان كردند: در تمام مراحل طراحی این الگو باید مبانی اسلامی بصورت جامع و دقیق مد نظر قرار گیرد و در این خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.
ایشان استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه را در این موضوع ضروری و لازم برشمردند و افزودند: باید در طراحی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بر چهار عرصه فكر، علم، معنویت و زندگی تكیه شود كه در این میان موضوع «فكر» بنیانی تر از بقیه عرصه ها است.
رهبر انقلاب اسلامی، تمدن غربی و مراحل شكل گیری، اوج و نهایتا آشكار شدن نشانه های انحطاط آن در زمان كنونی را نمونه ی عینی بمنظور بررسی اشكالات و نقایص یك تمدن، دانستند و خاطرنشان كردند: تمدن غربی بر پایه تفكر اومانیسم و نگاه به قدرت سیاسی و سپس نگاه سرمایه محور، شكل گرفته است و بعد از دوران اوج خود، اكنون نشانه های تباهی و انحطاط آن نمایان شده كه مهمترین آن، انحطاط جنسی و رواج بی بندوباریهای اخلاقی و جنسی است.
حضرت آیت‌الله خامنه ای یكی دیگر از اشكالات اساسی تمدن غرب را، تعداد بسیار بالای جنگ های ویران كننده در اروپا، در چند قرن اخیر برشمردند و تأكید كردند: بروز اشكالات و انحطاط ها در تمدن غرب، به دلیل نبود معنویت بوده است.
ایشان شرط اصلی ساختن یك تمدن پیشرفته و دارای كمترین اشكالات را، معنویت متكی بر دین اسلام دانستند و افزودند: معنویت دینی زمینه ساز شناخت استعدادها و بهره گیری مناسب از آنها و پیشرفت مطلوب در همه ابعاد و با كمترین آسیب خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه انجام این كار بلندمدت و بسیار مهم و دقیق، نیازمند روحیه جهادی و اخلاص است، خاطرنشان كردند: گفتمان سازی شرط اصلی تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.
حضرت آیت‌الله خامنه ای، رسوخ این الگو در فكر و جان نخبگان و سپس جوانان و آحاد مردم را منوط به گفتمان سازی دانستند و افزودند: باید از طریق گفتمان سازی و بهره گیری از دیدگاههای نخبگان و صاحب نظران، و با صبر و حوصله، الگویی فاخر، مستحكم و ارزشمند تدوین شود.
در ابتدای این نشست آقای دكتر صادق واعظ زاده رئیس مركز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در سخنانی با اشاره به روند شكل گیری مركز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و 28 اندیشكده مرتبط با آن، به اقدامات صورت گرفته براساس وظایف مصوب این مركز پرداخت.
دكتر واعظ زاده تعیین خطوط و زمینه های پژوهشی مورد نیاز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، ایجاد هماهنگی میان حلقه ها و كانون های تفكر و طراحی الگو در كشور، برگزاری نشست ها و كارگاه های علمی و دوره های تخصصی، برقراری ارتباط با شخصیت ها و مجامع علمی، استفاده از ظرفیت های ملی در جهت گفتمان سازی و ترویج الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بسترسازی برای حضور پرنشاط جوانان در عرصه تفكر و نظریه پردازی، طراحی و تدوین پیش نویس الگو مبتنی بر ارزشها و اصول و ارزیابی و آسیب شناسی و آینده پژوهی در پیشرفت كشور را از مهمترین سرفصل های كار مركز ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان كرد.
همچنین در ادامه 6 نفر از اساتید و صاحبنظران این مركز از جمله آقایان:
- حجت الاسلام و المسلمین دكتر سیدحسین میرمعزی از اندیشكده عدالت
- دكتر صالحی از اندیشكده علم
- حجت الاسلام و المسلمین دكتر علی دوست از اندیشكده فقه و حقوق اسلامی
- دكتر زاهدی وفا از اندیشكده اقتصاد
- دكتر زالی از كارگروه كشاورزی
- دكتر ثبوتی از اساتید دانشگاه
- و خانم دكتر فرهمندپور از اندیشكده خانواده
به طرح مباحث تخصصی مربوط به اندیشكده های مركز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداختند.