دوست شهیدت کیه؟  


گام به گام عملی دوستی و انس با روح یک شهید     

 خیلــــــــی ها را صــــــــدا میزنند 

امـّـــا

 تنها عده ای میشنوند ! 

هزینه این آموزش ذکریک صلوات برای شادی روح همه ی شهدا