حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(جمعه) در دیدار خانم شیخ حصینه ماجد نخست وزیر بنگلادش و هیأت همراه، با اشاره به سابقه فرهنگی و كهن ایران و بنگلادش و رایج بودن زبان فارسی در گذشته دور در بنگلادش، تأكید كردند: ارتباطات عمیق فرهنگی، زمینه بسیار مناسبی برای همكاریهای سیاسی، بین المللی، اقتصادی و اجتماعی است.
ایشان با اشاره به جایگاه تأثیرگذار بنگلادش در سازمان كنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد و گروه D8، افزودند: همكاریهای كشورهای اسلامی و استفاده از ظرفیت های یكدیگر، قطعاً در جهت منافع ملتهای مسلمان و قدرت روزافزون آنها خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی تنها راه مقابله با سیاستهای قدرتهای زورگو را نزدیكی و همكاری كشورهای مستقل و اسلامی دانستند و خاطرنشان كردند: ‌اگر این اتحاد و همكاری بصورت جدی وجود داشت، اكنون نباید شاهد مسائل تأسف بار در سوریه و بحرین می بودیم.
خانم شیخ حصینه ماجد نخست وزیر بنگلادش نیز در این دیدار با تأیید سخنان رهبر انقلاب اسلامی گفت: كشورهای اسلامی و كشورهای مستقل باید با بسیج امكانات و ظرفیت های خود مانع از تصمیم گیری قدرتها برای دیگر كشورها شوند.
وی همچنین تأكید كرد: بنگلادش خواهان گسترش روابط خود با ایران در زمینه های مختلف بویژه در بخش های اقتصادی و تجاری است