آقای عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از دیگر مقاماتی بود كه عصر امروز (جمعه) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار كرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بر لزوم تحرك بیشتر كشورهای اسلامی و منطقه در مسائل مهم تأكید كردند و افزودند: جنبش عدم تعهد ظرفیت خوبی است تا كشورهای اسلامی و مستقل، توانایی ها و تأثیرگذاری و ابتكار عمل در مسائل منطقه از جمله فلسطین و سوریه را به دست گیرند.
ایشان لزوم هوشیاری در قبال طراحی های بدخواهان ملت های اسلامی را نیز یادآور شدند و تأكید كردند: باید مراقب بود در شناخت و تحلیل اوضاع دچار اشتباه نشویم.
آقای عمرالبشیر رئیس جمهور سودان در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس عدم تعهد در تهران، مسائل منطقه، فلسطین و سوریه را از جمله مسائل مهم و نگران كننده دانست كه باید از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای حل آن مسائل استفاده شود.