امام خمینی (ره):

شما انقلاب اسلامی کردید که اسلام را ترویج کنید که اسلام و احکام را پیاده کنید در اسلام از نماز هیچ فریضه ای بالاتر نیست.

نماز جمعه، نشانه وحدت و یک پارچگی توده های میلیونی امت حزب الله است .

یکی از مهمترین چیزهایی که در این انقلاب حاصل شد، قضیه نماز جمعه است .

خداوندا! اگر هیچ کس نداند تو خود می دانی که ما برای برپایی پرچم دین تو قیام کرده ایم .

پیروزی انقلاب، رهین همه ملت است .

مسجد ها را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد .

نسل های آینده، 22 بهمن را که غلبه ایمان بر کفر و الله بر طاغوت و اسلام بر کفر بود باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند .

نماز جمعه با شکوهمندی که دارد برای نهضت کوتاه عمر ما یک پشتوانه محکم و در پیشبرد انقلاب اسلامی ما عامل مؤثر و بزرگی است .

از مسجد باید امور اداره شود این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد .

اسلام مساجد را سنگری قرار داد . وسیله از باب این که از همین مساجد از همین جمعیت ها و از همین جمعات، از همین جمعه ها و جماعات، همه اموری که اسلام را به پیش می برد و قیام را به پیش می برد مهیا باشد .

شهید بهشتی:

سراسر وجود ما مالامال از عشق و علاقه به هدایت نسل جوان و انقلابیمان در خط اصیل اسلام است .

انقلاب ما انقلاب ارزش هاست .

علامه طباطبایی:

اگر می خواهید تا آخر عمر همیشه عزیز باشید و اگر مایلید سعادت دنیا و آخرت را داشته باشید خداوند متعال را هیچگاه فراموش نکند .

استاد مطهری:

اگر معنویت را فراموش کنیم انقلاب خودمان را از یک عامل پیش برنده محروم کرده ایم .

شهید صدر:

در امام خمینی ذوب شوید چنانچه ایشان در اسلام ذوب شدند .

مقام معظم رهبری:

در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، نماز، ما را د رحرکتمان مصمم تر و نیرومندتر می کرد و امروز که خطر غفلت و عیش بارگی و آرزوهای حقیر و تنگ نظرانه و عادت ها و روزمرگی ها ما را تهدید می کند، نماز به ما مصونیت می بخشد و بن بست های پنداری را می شکند و راه ما را روشن و افق را درخشان می سازد.